LA FIGURA HUMANA

LA FIGURA HUMANA

Dins l’art, l’estudi de la figura humana sempre ha estat un plat fort. Es poden trobar alguns artistes que en fan un estudi esquemàtic i d’altres que el fan més elaborat. L’ús de maniquins o models és interessant, per tal de treballar-la des del dibuix al natural.

Dins l’estudi de la figura humana, també són interessants els autoconeixements. Es pot treballar amb miralls o bé a través de fotografies. I combinar-ho. Pel que fa a la figura humana, també és molt interessant veure com l’han treballada els diferents artistes, des dels que es basaven en el realisme, fins els que optaven per deformar la realitat.


APARTATS

REFERENTS

Referents artístics importants amb els que acompanyar l’estudi i el treball de la FIGURA HUMANA.

PROPOSTES

Recull de propostes per treballar la FIGURA HUMANA.

MÉS

Més informació sobre la FIGURA HUMANA [+].


ESTUDI DE LA FIGURA HUMANA

LA FIGURA HUMANA I EL MOVIMENT

Tant interessant és treballar la figura humana estàtica, com en moviment a l’hora d’agafar apunts del cos humà. Al començament, val la pena tenir algun tipus de referent, per tal de fixar-se en les proporcions i evitar crear estereotips. També cal aprendre a veure i dibuixar la figura humana des de diferents angles, amb diferents posicions… en definitiva, observar-la bé per tal de plasmar-la el millor possible en el paper.

EL RETRAT

Retrat, autoretrat, dibuix de la cara per parts… es pot treballar de moltes maneres. Una bona manera de començar, pot ser fixant-nos en la nostra cara davant un mirall, apreciant els detalls i resseguint-nos la cara amb els dits. Després, fixar-nos en les nostres expressions facials. Després podem fixar-nos en els perfils.

Una manera de posar consciència en les cares, és a través de les fotografies o prenent models.


Crea tu página web en WordPress.com
Empieza ahora